Positiv Adfærd i Læring og Samspil

Fra august 2015 er Gårslev skole gået i gang med PALS.

PALS betyder Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele Gårslev skole. Når vi arbejder med PALS så arbejder vi direkte med at styrke elevernes trivsel. Status skoleår 2015-2016 er at mellem 50 og 60 skoler i Danmark arbejder med PALS.

Når vi arbejder med PALS så har vi grundlæggende følgende forståelse af eleverne

 •  Al adfærd har en positiv funktion for eleven. Hvis en elev har, hvad omgivelserne opfatter som en uhensigtsmæssig adfærd, så er det fordi det for eleven giver mening at handle som eleven gør i situationen
 • Elevens handlinger er påvirket af den sammenhæng eleven indgår i, og opstår i samspillet med omgivelserne
 •  ”Adfærdsproblemer” er ofte kompetenceproblemer. Eleven mangler viden om hvilke forventninger omgivelserne har, og mangler træning i den ønskede adfærd
 • Den måde voksne eller andre elever reagerer på en elevs adfærd, kan enten fremme eller     hæmme en adfærd

 

Målene er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer

– at hjælpe børnene til at lykkes.

 

PALS kan oplistes i følgende fokuspunkter:

 • PALS er et skoleomfattende program, der tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik.
 • PALS er sund fornuft sat i system.
 •  PALS er forskningsbaseret – man ved, det virker.
 •  PALS er udviklet til at håndtere og forebygge adfærdsproblemer.
 •  PALS involverer alle på skolen. PALS fokuserer på gode og effektive beskeder.
 • PALS bygger på positiv involvering.
 •  PALS har ros og opmuntring som de bærende elementer.
 •  PALS indeholder også grænsesætning og forudsigelige konsekvenser.
 •  PALS er et forpligtende fællesskab for alle.
 •  PALS skaber en tryg hverdag for alle.
 •  PALS medvirker til at gøre Gårslev skole til en bedre skole.

 

Status på skolens PALS arbejde efterår 2015

Som opstart på skolens arbejde med PALS er det især skolens medarbejdere, som skal på arbejde. Vi holder PALS personalemøde en gang om måneden. På møderne er vi her i efteråret 2015 i færd med at klarlægge:

 

Hvilke regler har vi på skolen?

Der er utrolig mange regler på en skole. Det gælder på alle skoler, ikke kun på Gårslev skole. Skrevne som uskrevne. Kender alle medarbejder til alle regler, og er der regler som kun gælder hos visse voksne? Kan der være en grund til at eleverne nogen gange bliver i tvivl om hvilke regler der egentlig er på skolen?

 

Hvordan omformulerer vi reglerne til forventninger?

”Det er ikke tilladt at støje, drille og løbe indenfor i frikvartererne” er for så vidt fornuftige regler. Men reglerne siger ikke så meget om hvad man så skal. Som skole skal vi i en PALS forståelse nå frem til tydelige forventninger til eleverne, som vi så skal lære dem.

Det er der vi er lige nu. Herefter skal vi:

 

Arbejdet med eleverne

Når medarbejderne er blevet enige om hvilke forventninger der skal være til eleverne (og voksne), så skal vi præsenterer disse forventninger for eleverne. Og vi skal lære eleverne den adfærd vi vil se på skolen, og så er vi i gang med eleverne.

 

Involvering af forældre

På vores dialogmøde den 20. oktober blev forældrene præsenteret for PALS.

Skolens arbejde med PALS trækker på erfaringer fra andre skolers flerårige arbejde. Vi arbejder derfor med PALS i en rækkefølge som tidligere har vist sig effektiv. Forældrene er også tænkt ind i planen. Så vi kommer også til et tidspunkt hvor forældrene inddrages mere. Men det er ikke der vi er lige nu.

 

Spørgsmål

Er der dog spørgsmål til skolens arbejde med PALS, så kontakt endelig skolen. Så skal vi svare så godt vi kan.