Ingen aktuelle nyheder

 

Gårslev Skoles Venner

Vi vil i Gårslev skoles venner gerne være med til at gøre det sjovere at gå i skole. Det gør vi blandt andet ved at samle penge ind til forskellige aktiviteter.

Foreningens formål er; at støtte Gårslev Skole og gennem aktiviteter sørge for, at skolen har bred opbakning i lokalsamfundet og skolens eksistensgrundlag på denne måde bevares.

Aktuel indsamlingsprojekt: I øjeblikket er vi i gang med, at indsamle midler til at forbedre skolens udendørs legeplads.

Hvordan kan jeg støtte Gårslev skoles venner?

Din støtte betyder rigtigt meget for foreningens eksistens og virke. Du kan støtte ved at betale kontingent for 2016. Det koster 100 kroner for en familie.

Send en e-mail med oplysning om navn, adresse og telefonnummer til: [email protected]

Du kan betale på MobilePay på nummer 27513721 eller

Bankoverførsel til kontonummer 2444 3494786949

 

I Gårslev skoles venner har vi lavet en ressourcebank. Hensigten er, at ressourcebanken kan hjælpe med til, at skolen i højere grad involverer mennesker fra det virkelige liv i undervisningen. På denne måde kan undervisningen varieres og give tæt kontakt mellem skole og lokalsamfund. Indtil videre har ressourcebanken en person, der tilbyder at tage elever med på fugletur, en biavler, der vil vise skole-bigården i Egeskov frem, en landmand der tilbyder bondegårdsbesøg, kagebagere, en person der taler hollandsk, en brandmand, bedsteforældre med en badebro og krabbestænger, en sømand der kan fortælle historier fra verdenshavene, en lærer, en læge og en lastbilschauffør. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med i vores ressourcebank. Kontakt Jane Busch.

Vil du være med i vore arbejdsgruppe? Vi mangler et par aktive medlemmer til vores arbejdsgruppe. Har du lyst til at være med til at gøre en forskel for vores skole, så kontakt os meget gerne. Som medlem af arbejdsgruppen, er du med til ca. 7 møder om året og hjælper med til 3-4 arrangementer. Du behøver ikke at have børn på skolen for at være med i arbejdsgruppen. Den eneste forudsætning er, at du har lyst til at være med til at gøre en aktiv indsats og støtte op om vores lokale skole.

Hvis du vil være med i arbejdsgruppen, så kontakt formand Astrid van der Meijden på 30282028. 

 

Bestyrelsen 2016/17

Astrid van der Meijden(formand) [email protected]

Malene Sølvblad Nielsen(næstformand) [email protected]

Kirsten Lønborg(kassér) [email protected]

Sanne Holst [email protected]

Jane Busch [email protected]

Årsberetning

 

Årsberetning Gårslev skoles venner 2016

Gårslev marts 2017

Gårslev skoles venner er en forening der er dannet lokalt i 2011. Foreningens formål er at støtte skolen og sørge for, at skolen har bred opbakning i lokalsamfundet.

Vores lokale skole er en del af livsnerven i vores landsby. Med en stram økonomi og dermed ændrede forhold i folkeskolen er det en stor tilfredsstillelse at se, hvordan vores støtteforening kan puste liv i gode initiativer og bidrage til, at skolen udvikler sig og giver børnene er række tilbud, der ellers ville være skåret væk. På grund af vores forening kan vi i Gårslev give skolebørnene en sjovere og mere varieret skoledag end ellers.

Vi arbejder i bestyrelsen systematisk efter et årshjul. Vi holder 7 møder om året, med flydende datoer. Vi tilstræber, at møderne planlægges et år ad gangen og afholdes inden skolebestyrelsesmøderne, da skolebestyrelsen får en kopi af vores referat og på denne måde følger med i, hvad der foregår i vores forening.

Ideelt set består bestyrelsen af 7 medlemmer og 2 suppleanter. De 5 af medlemmerne er valgte, og de resterende to er udpeget af henholdsvis skolebestyrelsen og bestyrelsen i Møllehuset. Der er aktuelt ikke en repræsentant fra Møllehuset.

I 2016 er vores drøm om at give skolen en parkourbane blevet til virkelighed. Det har vi arbejdet på igennem længere tid, da det var et specifikt ønske fra skolen at få en parkourbane. Det har krævet mange timers arbejde at få indsamlet sponsormidler og at få aftalen om banen i hus med leverandøren. Men arbejdet lønnede sig. Vi fik flere rigtig gode sponsorater, heraf et hovedsponsorat fra Fynske Bank på 100.00 kroner. Dette sponsorat betød, at vi ud over selve banen havde penge til at købe et underlag af gummifliser. I alt fik vi indsamlet …. kroner til parkourbanen. Vi vil selv tillade os at være stolte af dette resultat og vil endnu en gang gerne sige tak til alle sponsorer og private bidragsydere. Uden jer var drømmen ikke blevet realiseret.

Ud over arbejdet med parkourbanen har Gårslev skoles venner også hjulpet til ved den årlige skolefest. Vi hjalp med kagebagning og servering af kaffe til generalprøven og holdt tombola om aftenen. Tombolaen var også denne gang en stor succes og gav et rigtigt flot overskud. Sådan en aften er det tydeligt at mærke, at forældrene bakker op omkring vores støtteforening. Til skolefesten overrakte vi vanen tro en check på 10.000 kroner til skolelederen. Dette beløb er et tilskud til lejrskolen, der på denne måde afholdes på skift for henholdsvis 5. og 6. klasse og for indskolingen. I 2016 var det indskolingen der var på lejrtur.

I forbindelse med byfesten afholdt vi ølsmagning. Igen var der mange fremmødte og vi fik generet et fint overskud denne aften.

2016 var igen et rigtigt godt år for Gårslev skoles venner. Foreningen har fået blod på tanden på at gøre mere. Der er allerede afholdt en meget velbesøgt fastelavnsfest i hallen, hvor der kom næsten 300 gæster. Desuden er vi gået i gang med at søge nye sponsorater til kommende planer. Opbakningen i lokalsamfundet til vores forening gør, at vi aktivt kan være med til at gøre en forskel for skolen. En forskel, der gør skolen et bedre sted at lære og være for både børn og voksne og er med til at sikre, at vi også fremadrettet har vores egen lokale skole.

Jeg vil, da jeg stopper, efter 4 aktive og gode år i Gårslev skoles venner gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde og stor opbakning til foreningen. Jeg håber, at nye kræfter vil tage over og venter spændt på at se, hvilke initiativer der venter forude.

Formand Astrid van der Meijden